Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Wyjazd do Multikina

Dnia 14 marca dzieci z grup przedszkolnych wraz z wychowawcami i opiekunami, uczestniczyły w wycieczce do Multikina. Fani kina mieli okazję obejrzeć ciekawą bajkę pt.,,Kung Fu Panda 4″. Głównym celem wycieczki było kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, wzmocnienie więzi koleżeńskich oraz integracja grupy. Wycieczka wzbogaciła dzieci o nowe ciekawe doświadczenia, rozumienia takich wartości jak dobro i przyjaźń.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content