Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach 21-23 listopada uczniowie z klasy ósmej przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty. W pierwszym dniu przez 120 minut zmagali się z zadaniami z języka polskiego. Kolejnego przystąpili do egzaminu z matematyki, który trwał 100 minut, a trzeciego dnia rozwiązywali test z języka obcego. Była to kolejna i na pewno nie ostatnia próba przed egzaminem w kwietniu. W grudniu uczniowie i ich rodzice zostaną poinformowani o wynikach .

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content