Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Pasowanie na ucznia klasy I

15 listopada, pierwszoklasiści, podczas uroczystego ślubowania zostali oficjalnie przyjęci do społeczności uczniowskiej. W tym wielkim wydarzeniu naszym najmłodszym wychowankom towarzyszyli ich rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie ze starszych klas. Pierwszoklasiści, w krótkich  i humorystycznych wierszykach przedstawili siebie, a następnie zaprezentowali swoją wiedzę. Pochwalili się jak pięknie potrafią śpiewać i recytować. Udowodnili także, że znają zasady ruchu drogowego oraz jako mali patrioci, wiedzą jaka jest stolica Polski, co to jest Wisła, czy z czego słynie Zakopane, Kraków i Toruń. Po części artystycznej uczniowie przystąpili do uroczystego ślubowania, a następnie pani wójt oraz pani dyrektor pasowały dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali upominki od wójt gminy Świeszyno- pani Ewy Korczak, kierownik zespołu oświaty samorządowej- pani Heleny Zochniak, rady rodziców reprezentowanej przez pana Henryka Łądkowskiego oraz dyrektor szkoły- pani Joanny Remplewicz. Po występach wszystkie dzieci oraz goście zostali zaproszeni przez rodziców na słodki poczęstunek.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content