Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Pasowanie na ucznia klasy I

15 listopada, pierwszoklasiści, podczas uroczystego ślubowania zostali oficjalnie przyjęci do społeczności uczniowskiej. W tym wielkim wydarzeniu naszym najmłodszym wychowankom towarzyszyli ich rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie ze starszych klas. Pierwszoklasiści, w krótkich  i humorystycznych wierszykach przedstawili siebie, a następnie zaprezentowali swoją wiedzę. Pochwalili się jak pięknie potrafią śpiewać i recytować. Udowodnili także, że znają zasady ruchu drogowego oraz jako mali patrioci, wiedzą jaka jest stolica Polski, co to jest Wisła, czy z czego słynie Zakopane, Kraków i Toruń. Po części artystycznej uczniowie przystąpili do uroczystego ślubowania, a następnie pani wójt oraz pani dyrektor pasowały dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali upominki od wójt gminy Świeszyno- pani Ewy Korczak, kierownik zespołu oświaty samorządowej- pani Heleny Zochniak, rady rodziców reprezentowanej przez pana Henryka Łądkowskiego oraz dyrektor szkoły- pani Joanny Remplewicz. Po występach wszystkie dzieci oraz goście zostali zaproszeni przez rodziców na słodki poczęstunek.

 

Skip to content