Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Samorząd Uczniowski

Dnia 13 października 2021 roku odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas apelu opiekunki Samorządu Uczniowskiego  przedstawiły wyniki wyborów na przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W wyborach  wzięli udział kandydaci z  klas: IV, V, VI, VII i VIII. Głosowanie było tajne, przeprowadzone na kartach wyborczych. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce Maria Chodanowicz z  klasy 8      – 156 głosów

II miejsce Krzysztof Fir z klasy 4                 –   76 głosów

III miejsce Hanna Antczak z klasy 6            –    65 głosów

Opracowała: Katarzyna Nowacka

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content