Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Wycieczka do Muzeum w Koszalinie

Klasa 3 „b” odwiedziła Muzeum w Koszalinie. Uczniowie wraz z wychowawcą wybrali się na lekcję muzealną prowadzoną przez sympatyczną Panią Joasię- pracownika muzeum. Celem lekcji było rozbudzenie zainteresowania uczniów przeszłością, zabytkami oraz muzeum jako instytucją chroniącą i przybliżającą przeszłość. Spotkanie odbyło się w sali wystawowej i pozwoliło wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie: „Co to jest muzeum?”. Uczniowie zapoznali się z muzeum jako instytucją gromadzącą zabytki oraz eksponatami jako źródłami historycznymi. Podczas zajęć poznali pojęcia: muzeum, zbiór, eksponat, zabytek, kolekcja, kustosz, archeolog, etnograf. Dzieci mogły zwiedzić część wystawy poświęconej Koszalinowi. Największe zainteresowanie i podziw wzbudziły stare monety. Z pewnością wybierzemy się do muzeum na kolejną lekcję.

Autor: Dorota Falko

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content