Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Wycieczka do Muzeum w Koszalinie

Klasa 3 „b” odwiedziła Muzeum w Koszalinie. Uczniowie wraz z wychowawcą wybrali się na lekcję muzealną prowadzoną przez sympatyczną Panią Joasię- pracownika muzeum. Celem lekcji było rozbudzenie zainteresowania uczniów przeszłością, zabytkami oraz muzeum jako instytucją chroniącą i przybliżającą przeszłość. Spotkanie odbyło się w sali wystawowej i pozwoliło wyczerpująco odpowiedzieć na pytanie: „Co to jest muzeum?”. Uczniowie zapoznali się z muzeum jako instytucją gromadzącą zabytki oraz eksponatami jako źródłami historycznymi. Podczas zajęć poznali pojęcia: muzeum, zbiór, eksponat, zabytek, kolekcja, kustosz, archeolog, etnograf. Dzieci mogły zwiedzić część wystawy poświęconej Koszalinowi. Największe zainteresowanie i podziw wzbudziły stare monety. Z pewnością wybierzemy się do muzeum na kolejną lekcję.

Autor: Dorota Falko

Skip to content