Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Apel podsumowujący rok szkolny 2018/2019

17 czerwca 2019r. w naszej szkole odbył się apel podsumowujący rok szkolny 2018/2019. Na początku przedstawiciele każdej klasy przedstawili wyniki w nauczaniu i zachowaniu oraz sukcesy swojej klasy. Następnie opiekunki samorządu uczniowskiego- p. Katarzyna Nowacka i p. Gabriela Otto wręczyły nagrody uczniom z najwyższą frekwencją oraz najlepszym czytelnikom. Wyróżnieni zostali także Ci, którzy uzyskali średnią 4,75 i powyżej, a także wręczono upominki dla superkulturalnych uczniów. Nagrodzone zostały również klasy, które uzyskały najwięcej punktów w konkursie „Klasa na medal”. Gratulujemy wszystkim i życzymy sukcesów w kolejnym roku szkolnym.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content