Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Pożegnanie absolwentów

18 czerwca o godzinie 16.00 w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. Było to szczególne wydarzenie dla uczniów          i nauczycieli, ponieważ naukę zakończył ostatni rocznik gimnazjalistów i po raz pierwszy mury naszej szkoły żegnali również uczniowie klasy VIII. W uroczystości oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Świeszyno- panie Ewa Korczak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- pani Maria Gontarek, kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej- pani Helena Zochniak, przewodniczący Rady Gminy- pan Bogdan Koryga, sołtys Świeszyna- pani Danuta Polechońska, ksiądz proboszcz Dawid Fuławka oraz przedstawiciele patrona szkoły. Podczas uroczystości pani wójt wręczyła nagrodę dla najlepszego ucznia, a pani Maria Gontarek przekazała najlepszym absolwentom nagrody ufundowane przez  Fundację Stypendia Świeszyńskie. Rada rodziców nagrodziła także uczniów którzy osiągnęli najlepszy wynik podczas egzaminów oraz tych, którzy uzyskali wynik 100%. Tradycją naszej szkoły jest również tytuł PRIMUS INTER PARES przyznawany wyróżniającemu się absolwentowi przez radę pedagogiczną. W tym roku uzyskał go Piotr Łądkowski. Po oficjalnej części uroczystości, uczniowie pożegnali wszystkich zebranych przygotowanym przez siebie i wychowawców przedstawieniem „Lekcja jak marzenie”.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content