Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Pożegnanie absolwentów

18 czerwca o godzinie 16.00 w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. Było to szczególne wydarzenie dla uczniów          i nauczycieli, ponieważ naukę zakończył ostatni rocznik gimnazjalistów i po raz pierwszy mury naszej szkoły żegnali również uczniowie klasy VIII. W uroczystości oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Świeszyno- panie Ewa Korczak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- pani Maria Gontarek, kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej- pani Helena Zochniak, przewodniczący Rady Gminy- pan Bogdan Koryga, sołtys Świeszyna- pani Danuta Polechońska, ksiądz proboszcz Dawid Fuławka oraz przedstawiciele patrona szkoły. Podczas uroczystości pani wójt wręczyła nagrodę dla najlepszego ucznia, a pani Maria Gontarek przekazała najlepszym absolwentom nagrody ufundowane przez  Fundację Stypendia Świeszyńskie. Rada rodziców nagrodziła także uczniów którzy osiągnęli najlepszy wynik podczas egzaminów oraz tych, którzy uzyskali wynik 100%. Tradycją naszej szkoły jest również tytuł PRIMUS INTER PARES przyznawany wyróżniającemu się absolwentowi przez radę pedagogiczną. W tym roku uzyskał go Piotr Łądkowski. Po oficjalnej części uroczystości, uczniowie pożegnali wszystkich zebranych przygotowanym przez siebie i wychowawców przedstawieniem „Lekcja jak marzenie”.

Skip to content