Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Nagrody za konkursy szkolne

12 listopada na apelu zostały podsumowane, konkursy szkolne, które odbyły się w październiku i listopadzie. Opiekunki samorządu szkolnego wręczyły dyplomy uczniom, którzy uzyskali tytuł „Kulturalny uczeń miesiąca”. W związku z rocznicą odzyskania niepodległości najmłodsi uczniowie mogli wykonać pracę plastyczną przedstawiającą symbole narodowe, a uczniowie klasy IV, V i VI wzięli udział w konkursie drużynowym ze znajomości symboli narodowych. Wśród najmłodszych III miejsce zajął Marcel Pyczek, II miejsce Oliwia Pawlas, a I Leon Dzikowski. Natomiast zwycięzcami w konkursie drużynowym okazała się klasa IV i V.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content