Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Pożegnanie absolwentów

22 czerwca 2022r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klasy ósmej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, rodzice oraz nauczyciele. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a pani dyrektor Joanna Remplewicz wręczyła nagrody uczennicom, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Pani dyrektor podkreśliła, że uczniowie z tej klasy brali udział w zajęciach z projektu ,,Fabryka kompetencji kluczowych” których realizacja w naszej szkole zakończyła się 22 grudnia 2021. Podziękowania otrzymali również rodzice, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu klasy i szkoły. Po wręczeniu nagród ósmoklasiści złożyli ślubowanie. Na koniec uroczystości absolwenci w formie dowcipnych wierszyków podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólnie spędzone lata. Życzymy naszym uczniom sukcesów w wymarzonych szkołach ponadpodstawowych.

Skip to content